Sesiunea de lansare a proiectului în comunitatea locala Ghilad


[su_spoiler title=”Agenda evenimentului” style=”fancy” icon=”arrow”]

Agenda_eveniment

Agenda evenimentului

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Invitatie participanti lansare” style=”fancy” icon=”arrow”]

Invitatie participanti lansare

Invitatia de participare

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Rezumatul proiectului” style=”fancy” icon=”arrow”]

rezumat 1

Rezumatul proiectului – prima parte

rezumat-2

Rezumatul proiectului – partea a doua

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Coperta dosarului” style=”fancy” icon=”arrow”]

Coperta dosar

Coperta dosar

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Prezentare Comuna Ghilad” style=”fancy” icon=”arrow”]

ghilad-map-timis

Amplasare pe harta judetului Timis

Comuna Ghilad, recent desprinsă de vechea structură administrativ-teritorială a comunei Ciacova , se află în câmpia aluvionară a râului Timiş din partea sudică a judeţului Timiş , la 38 km de municipiul Timişoara , la 10 km de oraşul Deta şi la 30 km de frontiera cu Serbia.

Unul din obiectivele prioritare aflate în strategia comunei este valorificarea potenţialui turistic al comunei şi transformarea ei în zonă agro-turistică atractivă. Râul Timiş se află la o distanţă de 50 m de sat şi pe lângă peisajul turistic oferit, albia râului este pretabilă ca exploataţie de balastru sau nisip.

Comuna Ghilad este formată din 2 localităţi: Ghilad şi satul aparţinător Gad, situat la 14 km de centrul de comună. Din totalul populaţiei active, numai 25% este absorbită de agenţii economici ai centrelor urbane Timişoara, Deta, Ciacova. Majoritatea familiilor din cele 863 de gospodarii existente trăiesc din agricultura de subzistenţă , creştera animalelor în gospodării individuale.

Populaţia totală: 2078 conform recensământului efectuat în 2011.
Populația comunei Ghilad se ridică la 2.078 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 1.984 de locuitori.
Majoritatea locuitorilor sunt români (76,32%). Principalele minorități sunt cele de romi (8,47%), maghiari (7,75%), germani (2,26%) și sârbi (1,15%). Pentru 3,08% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.
Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (80,17%), dar există și minorități de romano-catolici (11,07%) și penticostali (3,37%). Pentru 3,46% din populație, nu este cunoscută apartenența confesională.

Primaria comunei Ghilad

Primaria comunei Ghilad

Localizare

Regiune: Banat, Judeţ: Timis Cel mai apropiat oraş: Ciacova
Modalităţi de acces: Comuna este traversată de DJ 959/A(parţial asfaltat)care face legătura între oraşele Timişoara-Ciacova-Deta şi care se uneşte cu DN 59 şi cu E 70. Legătura cu satul Gad se face prin DC 190.

Peisaj in Comuna Ghilad

Peisaj in Comuna Ghilad

Cultura
În plan cultural comuna Ghilad este reprezentată prin: –2 Cămine Culturale, recent renovate, în ambele localităţi ale comunei (Ghilad şi Gad). Funcţionează Biblioteca Comunală în Ghilad, care dispune de un număr de 1287 de volume. Formaţia de dansuri populare a şcolii Ghilad este instruită săptămânal de către un membru al Ansamblului Banatul. În parcul bisericii există un monument istoric ridicat în memoria eroilor din Ghilad căzuţi în primul război mondial. Un motiv de mândrie pentru comuna Ghilad o reprezintă valoroasa capodoperă lăsată de Viorel Cristea, pictor de factură naivă, care s-a născut şi a trăit în Ghilad. În cinstea lui s-a ridicat un monument amplasat în centrul comunei.
Comuna noastră a devenit celebră în anul 2008, datorită lui Costel Busuioc, concetăţeanul nostru, care a câştigat în Spania concursul muzical Hijos de Babel destinat emigranţilor.
Există Asociaţia Sportivă Locală şi o echipă de fotbal, înscrisă în Promoţia Campionatului Judeţean Timiş-Păstrarea sărbătorilor tradiţionale şi promovarea valorilor şi tradiţiilor locale prin concursul Lada cu zestre -Existenţa Punctului de Acces Public la Informaţie(PAPI)oferă oricărei persoane din comunitate acces la tehnologie şi Internet gratuit.

ghilad

Istoric
Primele atestări documentare despre comuna Ghilad se regăsesc în notările istoriografului Budinschi, la începutul secolului al XIII-lea (1212) sub denumirea de Giad, apoi Galad. Timp îndelungat nu se mai aminteşte nimic, probabil că aşezarea a fost nimicită prin năvălirea tătarilor, astfel că rămâne ţinut nelocuit până în sec. al XVI-lea. Pasa Romi o colonizează din nou cu români din Ardeal şi ţinutul Mureşului. Sub stăpânirea Mariei Tereza, pe la 1761, se colonizează câteva familii de germani, iar mai târziu în 1860 şi unguri venind din Torontal. Verosimil este că denumirea comunei ar deriva de la principele Glad, care îşi va fi avut reşedinţa pe aceste ţinuturi. Bătrânii din comună susţin că satul din trecut nu era situat pe actualul loc, ci întrunul mai ridicat. Terenul fiind mlăştinos şi apos, abia după scurgerea apelor prin canalizări a început populaţia a se aşeza pe actualul loc, de ambele părţi ale Opardului, dobândind forma completă de azi. Harta lui Merczi (1723-1726) arată existenţa a două sate despărţite de păduri dese, unul sub forma unui Conac, iar celălalt sub formă de comună.

Turism
Satul Gad este mărginit de râul Timiş cu afluentul său Birdeanca, de pădure, lac precum şi cele două Conace construite în Epoca Feudală. Acest loc poate deveni un important punct de atracţie turistică.
Vechea Biserică Greco-Catolică. Biserica s-a zidit în preajma anului 1860, având şi o sală pentru şcoală, iar mai târziu, în 1913, s-a zidit cea actuală.

Resurse locale
O pondere importantă în economia locală este reprezentată de agricultură. Structura culturilor este formată din cultura grâului, orzului, porumbului şi floarea-soarelui, un loc important în gospodării ocupându-l cultivarea legumelor pentru consum propriu.Datorită economiei locale slab dezvoltate, majoritatea familiilor din comună trăiesc din agricultura de subzistenţă, creşterea animalelor în gospodării individuale, fiind o activitate de bază, prioritara fiind creşterea porcinelor, bovinelor şi ovinelor precum şi a păsărilor de curte. Terenul agricol disponibil pentru agricultura ecologică există în proporţie de 80% din totalul terenului arabil. În zonă s-ar putea dezvolta ferme de creştere a animalelor şi păsărilor, unităţi de procesare a produselor agro-alimentare.

Tradiţii
Sărbători şi tradiţii cu specific local: Ruga bănăţeană, Bucsu, Ruga de la Gad, Balul Ionilor, Kirchweich.
Biserica Ortodoxă ”Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil
Scoala Generala din comuna Ghilad
Biserica Romano-Catolică din Ghilad
Monumentul eroilor din comuna Ghilad
Căminul Cultural Ghilad[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Prezentarea proiectului” style=”fancy” icon=”arrow”]Proiectul Începutul dezvoltării turismului în zona transfrontalieră Bela Crkva și Ghilad este finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia și are ca parteneri Comuna Ghilad din România și Municipalitatea din Bela Crkva din Republica Serbia.

Valoarea totală a proiectului este de 522.000 euro, din care 457.000 euro revin Comunei Ghilad. Durata proiectului este de 15 luni, iar implementarea se va face simultan în Ghilad și Bela Crkva.

Scopul proiectului este:
Accelerarea dezvoltării locale în zona transfrontalieră Ghilad și Bela Crkva pe baza cooperării în promovarea turismului cultural-sportiv de weekend.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Susținerea turismului transfrontalier în Ghilad și Bela Crkva, corelată cu promovarea produselor locale, precum și alte activități de agrement (turism sportiv, cultural, recreere în aer liber) prin îmbunătățirea infrastructurii locale pentru găzduirea evenimentului cultural-sportiv “Turismul în Banat” și dezvoltarea de materiale promoționale în acest scop.
  2. Promovarea inițiativelor de cooperare transfrontalieră prin facilitarea colaborării interculturale, transfrontaliere și consolidarea legăturilor durabile în domeniul socio-cultural, între comunitățile română și sârbă.

Cele mai importante activități ale proiectului sunt:

  • Evenimentul de lansare a proiectului, organizat la Ghilad, România.
  • Pregătirea și execuția infrastructurii necesare realizării activităților culturale și sportive:

La Ghilad, se va monta o arenă multifuncțională realizată sub forma unui balon de tip tensiostatic de aproximativ 1000 mp, susținut de un schelet metalic. Arena va conține terenuri de sport, și anume: teren de mini fotbal, handbal, basket și tenis și va fi accesorizată cu un corp de vestiare.

Municipalitatea din Bela Crkva va moderniza terenul de sport din localitatea Grebenac.

  • Seminarii de promovare a turismului transfrontalier la Bela Crkva (RS) și Ghilad (RO). Fiecare seminar va avea și o componentă practică, organizându-se pentru participanți itinerarii de vizitare a obiectivelor turistice din zona Ghilad și din zona Bela Crkva. Seminariile au rol de promovare a potențialului turistic al zonei transfrontaliere.
  • Evenimentele “Turismul în Banat”, ediția I, la Bela Crkva (RS) și Ghilad (RO).

Evenimentele vor avea fiecare câte trei componente, o parte artistică, de promovare a folclorului din zonă, o parte competițional-sportivă și gastronomică și o parte de târg multietnic de prezentare de produse tradiționale și de artizanat. Evenimentele vor fi organizate după ce balonul multifuncțional va fi finalizat în Ghilad, iar terenul sportiv va fi modernizat la Grebenac.

  • Realizarea site-ului Turismul în Banat. Website-ul va prezenta în limbile română, sârbă și engleză activitățile derulate în cadrul proiectului, cât și evenimentul Turismul în Banat.
  • Evenimentul de încheiere a proiectului, organizat la Bela Crkva.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiect și posibilă participare la evenimentele proiectului vă puteți adresa în România- Primăria Ghilad, persoană de contact : dna. Laszlo Aranca – Manager Proiect, tel/fax: 40 256/418221/40256/418205, e-mail: primariaghilad@yahoo.com , iar în Republica Serbia la Municipalitatea din Bela Crkva, persoană de contact dl. Doru Dolinga – Asistent Manager de Proiect, tel: 38163228904, e-mail: doru_dolinga@yahoo.com .[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Galerie foto” style=”fancy” icon=”arrow”]

[/su_spoiler]

[su_spoiler title=”Media” style=”fancy” icon=”arrow”]

 

1

2

11

22

[/su_spoiler]