Despre Proiect


Proiectul Începutul dezvoltării turismului în zona transfrontalieră Bela Crkva și Ghilad este finanțat prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia și are ca parteneri Comuna Ghilad din România și Municipalitatea din Bela Crkva din Republica Serbia.

Valoarea totală a proiectului este de 522.000 euro, din care 457.000 euro revin Comunei Ghilad. Durata proiectului este de 15 luni, iar implementarea se va face simultan în Ghilad și Bela Crkva.

Scopul proiectului este:
Accelerarea dezvoltării locale în zona transfrontalieră Ghilad și Bela Crkva pe baza cooperării în promovarea turismului cultural-sportiv de weekend.

Obiectivele specifice sunt:

  1. Susținerea turismului transfrontalier în Ghilad și Bela Crkva, corelată cu promovarea produselor locale, precum și alte activități de agrement (turism sportiv, cultural, recreere în aer liber) prin îmbunătățirea infrastructurii locale pentru găzduirea evenimentului cultural-sportiv “Turismul în Banat” și dezvoltarea de materiale promoționale în acest scop.
  2. Promovarea inițiativelor de cooperare transfrontalieră prin facilitarea colaborării interculturale, transfrontaliere și consolidarea legăturilor durabile în domeniul socio-cultural, între comunitățile română și sârbă.

Cele mai importante activități ale proiectului sunt:

  • Evenimentul de lansare a proiectului, organizat la Ghilad, România.
  • Pregătirea și execuția infrastructurii necesare realizării activităților culturale și sportive:

La Ghilad, se va monta o arenă multifuncțională realizată sub forma unui balon de tip tensiostatic de aproximativ 1000 mp, susținut de un schelet metalic. Arena va conține terenuri de sport, și anume: teren de mini fotbal, handbal, basket și tenis și va fi accesorizată cu un corp de vestiare.

Municipalitatea din Bela Crkva va moderniza terenul de sport din localitatea Grebenac.

  • Seminarii de promovare a turismului transfrontalier la Bela Crkva (RS) și Ghilad (RO). Fiecare seminar va avea și o componentă practică, organizându-se pentru participanți itinerarii de vizitare a obiectivelor turistice din zona Ghilad și din zona Bela Crkva. Seminariile au rol de promovare a potențialului turistic al zonei transfrontaliere.
  • Evenimentele “Turismul în Banat”, ediția I, la Bela Crkva (RS) și Ghilad (RO).

Evenimentele vor avea fiecare câte trei componente, o parte artistică, de promovare a folclorului din zonă, o parte competițional-sportivă și gastronomică și o parte de târg multietnic de prezentare de produse tradiționale și de artizanat. Evenimentele vor fi organizate după ce balonul multifuncțional va fi finalizat în Ghilad, iar terenul sportiv va fi modernizat la Grebenac.

  • Realizarea site-ului Turismul în Banat. Website-ul va prezenta în limbile română, sârbă și engleză activitățile derulate în cadrul proiectului, cât și evenimentul Turismul în Banat.
  • Evenimentul de încheiere a proiectului, organizat la Bela Crkva.

Pentru informații suplimentare cu privire la proiect și posibilă participare la evenimentele proiectului vă puteți adresa în România- Primăria Ghilad, persoană de contact : dna. Laszlo Aranca – Manager Proiect, tel/fax: 40 256/418221/40256/418205, e-mail: primariaghilad@yahoo.com , iar în Republica Serbia la Municipalitatea din Bela Crkva, persoană de contact dl. Doru Dolinga – Asistent Manager de Proiect, tel: 38163228904, e-mail: doru_dolinga@yahoo.com .